הוצאת עו"ד משה טרם בע"מ -Moshe Terem Adv. Publ. Ltd.

22  Toval St.  Ramat Gan   52522

 

רח' תובל  22  רמת גן  52522

Tel.                                   03-6129095

 

טל'                                03-6129095

Fax.                                 03-6123039

 

פקס'                             03-6123039

Sales@terem.co.il

 

Date:

16 בפברואר  2012

תאריך:

 

עדכון  פברואר  2012

החודש עודכנו טבלאות ומשתנים רבים : מטבעות חוץ,  טבלאות ריבית ושעורי ריביות שונים,  וריביות החשב הכללי, שכר ממוצע לסוגיו, וכן שעורי ריביות בנקים שונים,  מדדי מחירים שונים ועוד,

 

יש לשים לב לכך שאנו פועלים בעת הצורך, במבנה של פיצול גרסת "ביטא" וגרסה ראשית, ומכתב עדכון זה משלים את מכתב העדכון מהחודש הקודם מבחינת השינויים והתוספות בגרסה הראשית.

גם החודש תשוחרר גרסה אחת – ראשית, המכילה את כל התוספות והשיפורים עד היום.

 

הודעה - למעדכנים מאתר האינטרנט אין כמובן צורך לעדכן מהתקליטור את העדכון החודשי.

 

בנוסף עודכנו ושופרו הדברים הבאים

1.

נוספה הצגה במסך לקוח/תיקים של תיקי הלקוח במבנה עץ היררכי לפי סוגים בנוסף לרשימה הרגילה, הדבר מקל על הניווט והבחירה.

2.

בעת יצירת תיק/לקוח חדש נוסף מסך יעודי לקליטת פרטי הזיהוי החדשים, כולל שדות מסוימים לפי בחירה ממסך תכנון שדות של הפרטים הכלליים השונים ( ב"אחזקה" ).

3.

מעתה מערכת הגיבויים הפנימית  האוטומטית תבוצע ברקע.

4.

מעתה ניתן להגדיר חיובי חשבונית מס/קבלה חדשה לפי בחירה מכלל חיובי חשבוניות העסקה הפתוחות שהופקו ללקוח, הדבר נעשה במסך הגדרת החשבונית על ידי בחירה בקליק על כל חיוב רצוי.

5.

מנגנון התזכורות המתפרצות שודרג, ומעתה לתזכורות יומן מתפרצות גם בכמות גבוהה ( עשרות ויותר – כמות שבכל מקרה לא מומלץ להגיע אליה מבחינת יכולת השליטה על הפעילויות ), יש פתרון של תצוגה מיידית.

6.

לעובדים בממשק יצוא נתונים לחשבשבת, יש מעתה בחירה שנשמרת לגבי יצוא לחשבשבת דוס או חלונות, וכן לשנת/עסק  המתאימה ליצוא.

7.

נוספה אפשרות להעברת יתרות חשבון בהנהלת חשבונות דו צידית בין שנים, לשם תאום וסגירת תנועות בנק משנה קודמת לשנה חדשה.

8.

נוספה אפשרות בלוח המשימות להגדיר חתך גם לפי תזכורות בין תאריכים.

 

תזכורת : חובה לדאוג לגיבוי נתונים חיצוני וחשוב מכך לאפשרות שחזור מגיבוי של נתוני המשתמש.

                                                                                    ב ב ר כ ה,

                                                                                    הוצאת עו"ד משה טרם בע"מ